Selasa, 27 November 2012

Alih-aksara dan Alih-bahasa Prasasti Kapuhunan (Pintang Mas)

Bandingkan dengan ini ^^

1.   (swasti śākawar)ṣatīta 800 śrawaṇa māsa tithī trayodaśi kṛṣṇapakṣa, pa, u, śu, wāra. tatkāla dyah puṭu dinulur de ni ramanira i kapuhunan, juru pu go
2.    . . . tuhawanua sang ādīkā, muang sang subha muang sang tarā sang garyya daṇḍa si kuping. nāhan kwaih rāmanta dumulur dyah puṭu kālanya n pinuput pamuat ni
3.    simanira i pintang mas, kāla pitāmaha ing kailāśa wineh i mangulihi. kunang parbhaktyanya i bhaṭāra śrī haricandana kayatnāknanira muang anak wka
4.    nira katka dlaha. tan pīṭhā i tkani kapūjān bhaṭāra haricandana ing tri samwatsarādi, prasama buka pintu mangasĕakna ya pasang bras tahilan
5.    i muang phalāphalinya i bhaṭāra. muwah tkani kapūjān bhaṭāra buatthyang pisan ing satahun mapuñjunga sira agawaya annalingga pamūja i bha
6.    ṭāra brahmā. muwah mārgaśira māsa makhakāla mangasĕakna ya pasang bras tahilan muang phalāphalinya i bhaṭāra haricandana. mānamwah
7.    dyah puṭu mangasĕakan sira mas mā 4 (atau 2) wḍihan yu 1 i samgat tiruan pu sapi, samgat mangulihi. pitāmaha ing kailāśa wineh wḍihan yu 1
8.    mas ma 4 (atau 2), tuhān i mangulihi pagarwsi sang ḍaṇa (atau ḍapo) warangan, wineh wḍihan yu 1 mas mā 4 (atau 2) tarumangamwil ḍapunta pula wineh wḍihan yu 1 mas 4 (atau 2)
9.    sang karangka, tunggu rumah i jamwu wineh wḍihan yu 1 mas mā 4 (atau 2). tatra sakṣi pitāmaha bhagawanta makabaihan, muang sang talahantan kalih: ḍapunta wgi
10.   i ḍapunta mayangka, rāma i bun hamas kalih sang karanghulu sang aḍuti parujar si padmini juru i ḍihyang pu maṇḍing, pasingar sang palungan, mu
11. ang sang nalī (atau nakhī) sang prabhī, pasak kinabehanira pirak mā 8. likhita sang pangurang sang triyur tungtung kapwoliha pirak mā 4 (atau 2) // jagatām sarwwato bhadra, wara
12.  n dasyasi sāmpratam / asmāsu sakaleṣwaiwa asāmānyophalabwaye // naweśyaḥ darśano badwyaḥ  nirwwaṇaḥ pānyakas tathā / ahṛto bhaiṣaja
13.  nwaiwa sarwwe te matar ubjitaḥ // brahmaṇī gariṇī tatwaṁ anāryyam wihīnaṁ tathā / yadwat papaṁ mahat prāpya / tadwat maccha śapāt papāt.


Terjemahan:

“Kemuliaan tahun śaka 800 yang lalu, pada bulan Śrawaṇa, pada suatu hari yang  cocok, tanggal tigabelas dari parohan bulan gelap. Paniron (dari pekan enam hari), Umanis (hari pasaran), Jumat (Śukra). Itulah waktu, di mana Dyah Puṭu, ditemani oleh para rāma (orang-orang tua) dari Kapuhunan; sebagai Juru adalah tuan Go . . . , pemimpin desa Ādīka, dan Subha serta Tarā, Garyya. Sebagai ḍaṇḍa Kuping. Itulah jumlah para orang sepuh yang menemani bangsawan Puṭu, ketika ia dibebaskan dari pajaknya untuk daerah bebasnya di Pintang-mas, pada suatu ketika pitāmahā dari Kailāśa dikurnia tanah Mangulihi. Namun, dia (Puṭu) dengan keturunannya, selamanya harus mengurus dengan tepat hasil untuk dewa Śrī Haricandana. Mereka tidak boleh berdiam diri pada kedatangan (masa) penghormatan dewa Haricandana yang berlangsung sekali tiap 3 tahun, dan seterusnya. Mereka harus membuka pintu rumah mereka (atau pintu candi) dengan mempersembahkan upeti (dalam bentuk) padi yang sudah digiling sebanyak satu tahil, dan bermacam jenis buah-buahan kepada sang dewa. Kemudian pada waktu tibanya masa penghormatan kepada para dewa (yang disebut) Buat hyang, (artinya pekerjaan untuk dewa sekali dalam setahun) mereka harus pergi (atau dia) harus mempersembahkan sesuatu dan membuat nasi tumpeng untuk menghormati dewa, sang Api.
Kemudian bulan Margaśirṣa masa untuk memberikan persembahan, dalam bentuk padi yang sudah ditumbuk sebanyak 1 tahil dan berbagai jenis buah-buahan kepada dewa Haricandana.
Bangsawan Puṭu menyembah (artinya dia setuju dengan segalanya itu) dan memberikan emas 4 mā dan sepasang pakaian kepada samĕgat Tiruan, tuan Sapi (yang sekaligus) juga samĕgat Mangulihi.
Pitāmahā Kailāśa mendapatkan sepasang pakaian dan emas 4 mā.
Penguasa Mangulihi-Pagarwĕsi, Warangan yang terhormat, mendapat sepasang pakaian dan emas 4 mā. Pula yang terhormat dari Tarumangamwil mendapat sepasang pakaian dan emas 4 (mā). Karangka, penjaga rumah Jamwu, mendapat sepasang pakaian dan emas 4 mā. Bertindak sebagai saksi, semua pitāmahā yang terhormat. Kedua orangtua dari Bunhamas: Karanghulu dan Aḍuti. Pengkhotbah Padmini, pimpinan Ḍihyang, yaitu tuan Maṇḍing, pasingar Palungan dan Nalī, Prabhī, mereka semua bersama-sama mendapatkan 8 mā perak. Para penulis, Pangurang, Triyur, dan Tungtung harus mendapatkan 4 mā.”
Bagian berbahasa Sansekerta tidak diterjemahkan... 

Referensi:
Poerbatjaraka. 1992. Agastya di Nusantara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

1 komentar:

  1. kalau boleh tahu, lempeng tersebut sekarang di simpang dimana ya pak?
    mohon infonya..
    terima kasih

    BalasHapus